Arama

Dernek Kurma Şartları Nelerdir?

11 ay önce


Dernek Kurma Şartları Nelerdir?
ad image
ad image

 

 

Dernek kurma ve üye olma anayasal ve yasal bir haktır. Bu yüzden Türk vatandaşı olan ve dernek kurma şartları maddelerini taşıyan herkes dernek kurabilir. Bu husus medeni Kanunda açıkça belirtilmiştir. Bu kanunun maddeleri kuruma tabidir. Ancak, dernek kurma şartları ve üyelik konusunda bazı ayrıntılar vardır. Nasıl dernek kurulacağını açıklayan bir kişi, bir dernek oluşturmak için aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 

l Yasal olarak yetkili fiil yeteneğine sahip olunması gerekir.

l Dernek Üyeleri ve Kurucuları kişisel çıkar paylaşımı amacında değildir.

l Genel Kurulun derneğin kuruluşundan itibaren altı ay içinde yapılması zorunludur.

l  Bu organ, Yönetim Kurulu'na 5 asıl üye ve 5 üye vekili ve Denetim Kurulu'na 3 asıl üye ve 3 üye vekili atamak zorundadır.

l Bu noktada genel kurulun üyesinin sayısı en az 16 kişi olmalıdır.

l  Türk Silahlı Kuvvetleri üyeleri, polis memurları ve diğer memurlar, özel yasal sınırlamalara tabi olarak dernek kurmakta ve üye olmakta serbesttir.

l  Türk Ceza Kanunu kapsamında bazı menfur suçlardan hüküm giymiş kişilerin af kapsamında dahi olsa derneklerde çalışmaları yasaklanmıştır.

l 15 yaşını doldurmuş genç, yasal temsilcisinin yazılı onayı ile yaşamı güzelleştiren spor, eğitim ve öğretim organizasyonlarına katılabilir.

l 12 yaşını dolduran bir çocuk, ancak bir aile üyesinin, yani kanuni temsilcisinin muvafakati ile Çocuk Derneği'ne üye olabilir. Ancak bunların kurula katılmaları kanuna aykırıdır.

l 18 yaşını dolduran kişi, Çocuk Derneği'ne kurucu ve aktif üye olamaz.

Derneklerde Tutulması Gereken Defterler

 

Dernek kurma şartları arasında defter tutmak da vardır. Dernek kurulduktan sonra bazı defterlerin şehirde bulunan sivil toplum dairesi veya noter tarafından onaylanması gerekir. Bu defterlerde tutulan kayıtlar, Maliye ve Hazine Bakanlığınca düzenlenmiş ve İçişleri Bakanlığının denetiminde tutulmuştur. Bu defterlerin kaydında ve kimlik doğrulama belgelerinin düzenlenmesinde yapılan hatalar 1730 TL'den 5000 TL'ye kadar idari para cezasına tabidir. Kulüpler genellikle operasyonel hesaplara göre hesap tutarlar. Ancak yıllık geliri 500.000 TL'nin üzerinde olan kişiler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar bilançoya göre hesap tutmakla yükümlüdür. Elbette, geliriniz 500.000 TL'den azsa bilanço tutmak isteğe bağlıdır. Geliri 500.000 TL'nin altına düşenler işletme defterlerini tekrar tutabilirler.

 

admin

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image
Yorumlar

ad image
ad image