Arama

İhale Teklif Danışmanlığı

3 yıl önce


İhale Teklif Danışmanlığı
ad image
ad image

 

Kamu ihaleleri her geçen gün iş dünyası için daha önemli bir hal almaktadır. Devletin belirli ihtiyaçları için ihaleye çıkması ve bunun için çeşitli şirketlerden teklif toplaması ihale olarak adlandırılır. Ne var ki, ihale uygulamaları katı usul kuralları içerdiği için tekliflerin şartnameye uygun olup olmadığının kontrolü önem kazanmaktadır.

 

Teklifin sadece fiyatının değil yeterlik belgelerinin de önemli olması ihale teklif danışmanlığı hizmetini bir ihtiyaç haline getirmektedir. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan AHT Hukuk yetkilileri her yıl onlarda firmaya teklifleri için ihale danışmanlığı verdiklerini ve bu sayede firmaların önüne çokça iş fırsatı çıktığını belirtmektedirler.

 

Kamu ihalelerinde teklif kavramı üç temel öğeden oluşur. Bunlar teklif mektubu, geçici teminat ve yeterlik belgeleridir. Bunlardan teklif mektubunun standart forma uygun olması, bedelin rakam ve yazıyla uyumlu yazılması, teminatın usulüne uygun verilmesi, tutar ve geçerlik süresinin kontrolü önemlidir. Bunun yanı sıra ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri oldukça kapsamlıdır.

 

Konuyla ilgili olarak Kamu İhale Kanununun 30’uncu maddesinde. “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükümleri bulunmaktadır.

 

AHT Hukuk, ihale teklif danışmanlığının yeterlik değerlendirmesi açısından da önemli olduğunu vurgulamaktadır. Banka referans mektupları, bilançolar, gelir tablosu, iş deneyim belgelerinin ihaleden önce kontrol edilmesi firmalar açısından önemli işlemler olarak belirmektedir.

 

www.ahtlegal.com

Etiketler :
Super Admin

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image
Yorumlar

ad image
ad image